De Kerk van de Nazarener in Gorre, Albanië, houdt haar gebedsdiensten in een voormalig gemeenschapscentrum, wat in het Sovjettijdperk gebouwd is als lunchruimte voor arbeiders. Pastor Ermal Gjermeni herinnert zich dat hij daar als kind met zijn vader at.

Tegenwoordig biedt dit gebouw het veel duurzamere geestelijke voedsel van Gods waarheid en liefde. De kerk bezit dit gebouw dankzij het Nazarener Albastenfonds.

Nazareners over de hele wereld geven één of twee keer per jaar een geldbedrag aan het Albastenfonds. Hiermee wordt bouwgrond en gebouwen voor kerken, scholen en andere Nazarener bedieningen gekocht. Het hele jaar sparen de mensen hun wisselgeld op in een speciaal ontworpen ‘albasten doos’. Vervolgens wordt dit geld ‘uitgestort’ tijdens de albasten zondag van hun plaatselijke kerk, waar het albasten offer wordt verzameld.

Toen Nertila Gjermeni, de vrouw van Ermal, ermee instemde om voorzitter van NMI-Albanië, (Nazarener Missions International) te worden, was ze niet bekend met deze jaarlijkse Albasten collecte.

“Ik ontdekte dat het kerkgebouw, waar we ook wonen, is gebouwd van deze kleine munten die met liefde zijn verzameld. Dit raakte mij zo diep in mijn hart, ‘zei Nertila. “Ik was zo blij dat ik in een gebouw woon dat is gebouwd op basis van deze vrijgevigheid.”

Gorre is een agrarisch dorp in West-Centraal Albanië en in 1993 de plaats die werd gekozen voor de eerste Nazarener-missie in Albanië. Het district Albanië-Kosovo kocht het gebouw met gedeeltelijke financiële steun van het Albastenfonds.

Uit dankbaarheid voor dit geschenk geven de Nazareners in Gorre gepassioneerd aan het Albastenfonds van de Kerk van de Nazarener, zodat andere kerken over de hele wereld ook hun eigen land of gebouw kunnen hebben.
De Gjermeni’s kennen veel andere Albanese gemeenten uit verschillende denominaties, die geen eigen kerkgebouw hebben en ook niet in staat zijn om een ruimte huren. De huurprijzen zijn voor veel kerken niet te betalen, evenals het kopen van land en het bouwen van een gebouw.

Als gevolg hiervan promootte Nertila toen ze districtspresident werd een maand lang het Albastenfonds. Ze kocht kleine hartvormige dozen waarin de leden hun bijdrage in de loop van de maand verzamelden voordat ze het op de Albasten Zondag naar de kerk brachten.

“Het is een heel eenvoudige doos, maar het betekent veel in onze kerk. Ze geven meer dan hun inkomen, ‘zei ze. “Soms kunnen ze niet wachten om aan Albastenfonds te geven.”

Nertila zei dat een 84-jarige vrouw in het dorp, die haar leven nog niet aan Christus heeft gegeven, elk jaar aan de Albasten collecte van de kerk geeft. Ze heeft gezien dat de kerk in de gemeenschap een centrale rol heeft door voor jonge mensen te zorgen en hen volgelingen van Jezus te maken. Zij moedigen jonge mensen aan om op God te vertrouwen en in het dorp te blijven om kleine bedrijfjes te starten in plaats van te emigreren voor werk.

Gorre‘s lunchzaal van één verdieping die tot kerk is omgebouwd, is in de loop der jaren uitgebreid.

Op de begane grond is een gebedsruimte, een sportkamer, een bibliotheek en opslag voor de bijenkorfbenodigdheden van de Gjermeni’s. Als parttime predikant ontdekte Gjermeni dat hij meer tijd had voor de bediening als hij zijn baan als onderwijzer zou opzeggen. Het kleine bedrijfje van bijenteelt en de verkoop van honing geeft nu een aanvulling op hun inkomen uit de kerk.

Verschillende Werk & Getuigenisteams hebben aan een tweede verdieping gebouwd. De ene helft is bestemd voor groepsaccommodaties en een keuken. Die ruimte wordt gebruikt als studieruimte voor lokale studenten van het Europese Nazarener College (EuNC). De andere helft is een appartement wat dienstdoet als pastorie.

Achter de kerk is een voetbalveld voor de bloeiende sportbediening met kinderen en jongeren. In de winter, wanneer buiten spelen niet mogelijk is, gebruikt de jeugd de binnenruimte om spelletjes te spelen.

Nertila merkt op dat het ironisch is dat de gebedsruimte vroeger een eetzaal voor arbeiders was.
“Vroeger kregen ze hier voor voedsel voor hun maag, maar nu krijgen ze hier voedsel voor hun hart”, zei ze.

Dit artikel is geschreven door Gina Grate Pottenger en eerder gepubliceerd in de augustus 2020 uitgave van Where Worlds Meet. Vertaling District NMI-Nederland.

Ook bijdragen aan het Albastenfonds?

Geef aan het Albastenfonds door uw gift over te maken via de plaatselijke zendingsraad of op rekeningnummer NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International o.v.v. Albastenfonds – naam gemeente