Ontstaan van het Albastenfonds
Na de tweede wereldoorlog, was er een nijpend tekort aan gebouwen en land voor het zendingswerk, ook voor de Kerk van Nazarener. Deze nood werd besproken in de Algemene Raad van de NMI. De raad vroeg ds. Elizabeth Roby Vennum, een lid van deze vergadering, om een plan te maken, waardoor er voldoende geld zou komen om in deze nood te voorzien.

Ds. Vennum wist, dat als God die gebouwen voor zending wilde, dat Hij haar het plan zou geven. Op de reis terug naar Kansas, gaf de God haar inspiratie voor het plan “liefdevol” geven. Het plan kreeg zijn vorm volgens het offer van de vrouw die de voeten van Jezus met duur parfum zalfde, dat uit een albasten kruik wordt gegoten(Mattheüs 26:613). De Algemene Raad NMI keurde eenstemmig het plan goed, en de eerste collecte werd gehouden in 1949. Nu, meer dan 50 later jaar, zijn meer dan 7.300 projecten gekocht of gebouwd met meer dan $100 miljoen.

Achtergrond van het Albastenfonds
Niemand weet wat men met de scherven van het Albasten kruikje heeft gedaan, nadat de vrouw het brak en met de kostbare inhoud het hoofd van Jezus zalfde. Waarschijnlijk heeft een knecht later de stukken opgeruimd en zijn die op de vuilnishoop terechtgekomen. Maar die scherven zijn jaren en jaren later in het denken van mensen, die evenveel van Jezus hielden als de vrouw uit het verhaal in Lucas 7, weer opgeraapt. Ze lijmden die zorgvuldig aaneen tot een kleine pot, waarin ze het wisselgeld deden dat dagelijks met een zekere achteloosheid werd terugontvangen in het huishoudelijk verkeer, of al die andere grote en kleine meevallers die terugvloeiden in onze beurs, terwijl wij er niet op rekenden.

Een geschiedenis:
Ruim 40 jaar geleden werd een Kerk van de Nazarener gesticht in Campinas Brazilië. Met behulp van door het Albastenfonds is een kerkje gebouwd. De gemeente groeide en het gebouw werd al snel te klein.Na een aantal jaren is er, weer met behulp van het Albastenfonds, een groter kerkgebouw neergezet. In 1981 bedroeg het aantal leden van de gemeente ruim 200 mensen. Opnieuw ging er geld vanuit het Albastenfonds naar Campinas om de snelgroeiende gemeente van een nog grotere ruimte te voorzien.

Met het ingezamelde geld van het Albastenfonds worden wereldwijd aankopen gedaan van grond en gebouwen. Het laat zien dat de Kerk van de Nazarener vast van plan is langdurig aanwezig te zijn namens onze Heer, Jezus Christus.
80% van het geld wordt gebruikt in wereldmissiegebieden en 20% gaat naar multiculturele congregaties in de Verenigde Staten en Canada.
Het geld van het albastenfonds verstrekt land voor de meeste Werk en Getuigenisteams.
Het volledige bedrag van het ingezamelde geld gaat naar de bouw van kerken, scholen, medische faciliteiten, en huizen voor missionarissen en nationale arbeiders.