In juni is Dorcas Chepkwony uit de KvdN in Rotterdam naar Kenia afgereisd om de eerste kerk van de Nazarener in Marakwet te bezoeken. Een project waarbij zij al vanaf de start betrokken is. Als DNMI willen we dit project van harte aanbevelen. De kerk is in dit gebied, waar angst en armoede heerst, een baken van hoop van waaruit hulp en Gods verlossende liefde verspreid kan worden.

Hieronder volgt haar verslag over de lokale gemeenschap en de voortgang van het kerkgebouw.

Over de Lokale bevolking Ondanks de covid pandemie lijkt alles goed te gaan, maar mensen lijden nog steeds in stille armoede. Door de lockdown bij de overheid hebben veel mensen hun producten niet buiten de gemeenschap kunnen verkopen, hierdoor is voedselschaarste ontstaan.  Vanuit Nederland zijn veel goederen gestuurd. Deze zijn eind augustus in Nairobi aangekomen en vervolgens naar de kerk in Marakwet East vervoerd.

Ik schreef in mijn vorige artikel over de naburige Pokot-stam die geiten en koeien komen stelen uit Marakwet. De overheid heeft sinds een paar maanden tussen 6 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends langs de grens een avondklok ingesteld. Maar de Pokot verblijven dan zo dicht mogelijk aan de andere kant van de grens om zo om 6 uur ’s ochtends gelijk de grens over te steken om vee te stelen. Daarbij vermoorden ze iedereen die zich verzet, wat heel regelmatig gebeurt.

Het kerkgebouwHet gebouw is bijna af. We hebben alleen bakstenen nodig om de muur te bouwen en de vloer inclusief het podium van cement te voorzien. Daarnaast is er geld nodig voor de inrichting van het gebouw. Graag vraagt de kerk in Marakwet jullie giften om dit af te kunnen ronden. (Heel erg bedankt voor de giften tot nu toe!)

De ontwikkeling van de Kerkleden – De Marakwet East First Church of the Nazarene is zowel in aantal als geestelijk goed gegroeid.  In Juni waren er 65 volwassen leden, exclusief geassocieerde leden, 90 kinderen en ongeveer 20 jongeren.

Dit jaar heeft de districtssuperintendent tijdens de Algemene Districtsvergadering een lokale licentie verleend aan Wesley Kiptum, die zich bij Kerk voegde na de afgelopen twee jaar een geassocieerd lid te zijn geweest. Wesley was lid van de Methodistenkerk van Oost-Afrika en had daar al enkele theologische cursussen gevolgd.

Inmiddels zijn zeven studenten van deze plaatselijke kerk gestart met de cursussen Kerkgeschiedenis, Oude en Nieuwe Testament en Spirituele vorming in de Marakwet East Church om te kunnen helpen met het verder opbouwen van deze eerste Nazarener gemeenschap.

Steun de Kerk

Als je €200 doneert wordt je naam of zelfgekozen bijbel tekst op een baksteen gezet, en je krijgt een foto toegestuurd. Stuur hiervoor een email naar dnmi@nazarene.nl met je naam of tekst.

Maak je gift over naar het rekeningnummer van je eigen plaatselijke gemeente of op het rekeningnummer van de DNMI NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International beiden onder vermelding van Marakwet East.

Bid voor de Marakwet East kerk en voor vrede met de naburige gemeenschappen.

Alvast bedankt voor jullie gebeden en giften en God zegene u.

Met vriendelijke groet Dorcas Chepkwony