Deze week werden we geconfronteerd met de gevolgen van de orkaan Harvey in Texas, de monsterorkaan Irma in het Caribisch gebied en een aardbeving in Mexico. Rampen die veel menselijk leed met zich meebrengen. Maar op dit moment willen we uw aandacht vragen voor het lijden van miljoenen mensen aan de andere kant van de wereld. Een situatie die in de Westerse media onderbelicht is, want eind augustus dit jaar trof de grootste overstroming van deze eeuw Nepal, India en Bangladesh. Door de hoge temperaturen viel er extra veel regen ten zuiden van de Himalaya, en smolt er extra veel sneeuw. 41 miljoen (!) mensen raakten in de problemen door de overstromingen, die daarop volgden. Het aantal mensen dat tijdens de overstromingen is omgekomen wordt op minimaal 1500 geschat. Nu het water weer is gedaald dreigen door het vervuilde water ziektes als diarree, cholera, dengue en malaria. Huizen, schoolgebouwen, ziekenhuizen en infrastructuur zijn vernietigd of beschadigd. Oogsten zijn verwoest, waardoor honger dreigt voor de vele in armoede levende inwoners.
Nazarene Compassionate Ministries (NCM), de hulpverleningstak van onze kerk, reageert met het verlenen van noodhulp in de getroffen gebieden. Zo deelt de Bengaalse tak van NCM in Bangladesh noodhulppakketten uit aan 10.000 getroffen gezinnen. Deze noodhulppakketten zijn alleen voor de allerarmsten en bevatten doorgaans rijst, linzen, zout, aardappelen, bakolie en waterzuiveringstabletten. Afhankelijk van de grootte van het gezin, kan men hier één tot twee weken van leven. In de volgende fase zal NCM boeren van zaad voorzien. Door de overstromingen is veel oogst verloren gegaan en zijn met name rijstvelden vernietigd. Deze boeren hebben geen inkomsten en zullen geen nieuw zaad kunnen kopen. Met het zaad dat ze van NCM krijgen, kunnen boeren hun werk toch voortzetten.

 

 

 

 


Han en Corry Tan, leden van de Kerk van de Nazarener in Utrecht, zijn op dit moment ter plekke om werkers van NCM Bangladesh te trainen in o.a. het voorkomen van infectieziekten. Handen wassen met zeep is met afstand de belangrijkste maatregel om infecties te voorkomen, wat in de huidige situatie extra belangrijk is. Daarom is op advies van Han en Corry een stuk zeep aan de pakketten toegevoegd. Deze zijn door Changing Lives Foundation (CLF), die veel met NCM samenwerkt, gesponsord. Zij hebben ook geholpen bij het uitdelen van de noodhulppakketten.

De nood is erg hoog, juist voor de vele arme mensen die bij rampen als deze extra worden getroffen. We leven mee met de vele mensen die een dierbare verloren hebben. Wij willen u daarom dringend vragen om voor de mensen in deze gebieden te bidden en ruimhartig te geven voor de noodhulp die gegeven wordt! U kunt uw gift storten op het rekeningnummer van uw eigen plaatselijke gemeente of op het rekeningnummer van de DNMI NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International beiden onder vermelding van: South Asia Flood Response