Trauma, geweld, instabiliteit, honger, ziekte – dit zijn allemaal gevolgen van de crises die miljoenen kinderen over de hele wereld treffen. Deze factoren kunnen kinderen het gevoel geven dat ze zijn vergeten.

Via het NCM Kerstproject kun je kinderen vertellen dat ze ertoe doen.

Het Kerstproject:

  • Zorg voor voedsel voor kinderen die honger lijden in Venezuela;
  • Voorzie studenten op Nazarener-scholen in Jordanië en Libanon van schoolgeld en beurzen;
  • Faciliteren van medische en geestelijke gezondheidszorg in Libanon en Bangladesh;
  • Bemoedig kinderen die als vluchtelingen in Bangladesh en in heel Europa leven.

Het verhaal van Laila

“Tijdens de explosie was ik bang, ik was verdrietig. Het glas brak en viel op ons, en ik was verdrietig’, zegt Laila.

Op 11-jarige leeftijd is Laila er vrij zeker van dat ze weet wat ze later wil worden: advocaat. “Veel mensen vertellen me dat ik graag mijn punt wil maken als ik iets zeg”, legt ze lachend uit. Maar er is nog een andere reden waarom ze advocaat wil worden. “… Ik hou er echt van om mensen te verdedigen”, zegt ze.

Laila is een van de vele kinderen in Libanon die een ongekende crisistijd doormaakt in het land. Grote problemen zoals de economische onrust, de verwoestende explosie en de pandemie hebben haar jeugd heel anders gemaakt dan een paar jaar geleden. Zoals het geval is voor veel kinderen die een trauma ervaren, is haar Nazarener-school een toevluchtsoord en hoop geworden tijdens een lang seizoen van onrust. ‘De Nazarenerschool leerde me iets anders over het leven’, zegt Laila. “Ze hebben me zelfs als persoon veranderd.”

Dit project ondersteunen?

Dat kan! Geef aan het kerstproject via de rekening van de lokale gemeente of het rekeningnummer van de DNMI NL37INGB0004085285 t.n.v. Districts Nazarene Missions International beiden onder vermelding van Kerstproject 2021.